Styrelsen

 

Efter årsmöte 2018 samt konstituerande möte ser styrelsen ut på följande sätt:

 
Ordförande: Margareta Bösgård Nilsson, Krågarp 222, 274 53  Skivarp
tel 0411-45707  mobil 0737-840859  e-post bosgard59@hotmail.se
 
Vice ordförande: Göte Persson, Fridhemsgatan 3 L, 271 45  Ystad
tel 0411-739 65  mobil 0733-242825  e-post gote.persson1@comhem.se
 
Kassör & kontaktperson: Kerstin Olsson, Segelsömmaregatan 8, 271 52  Ystad
tel 0411-141 43  mobil 0708-791828   e-post kerstiniystad@telia.com
 
Sekreterare, adjungerad: Anne-Maj Bondesson, Humlebovägen 31, 271 94 Ystad
mobil 0700-521724  e-post anne-maj.bondesson@skane.se
 
Vice sekreterare och ledamot: Anita Lindholm, Ärtgatan 8, 271 54  Ystad
tel 0411-19174  mobil 0768- 478949  e-post anita27@tele2.se

Ledamot: Lena Göransson, Trädgårdsgatan 20, 2. vån, 271 34  Ystad
tel 0411-654 03  mobil 0703-654034  41lenika@gmail.com

Ersättare: Ewa Olsson Varanda, Adlercreutzgatan 11c Lgh 1103, 271 39 Ystad
m
obil 0730-989508  ewa.olsson4@gmail.com

Ersättare: Kaj Svensson, Styrbordsgången 1 F-A, 271 52 Ystad
tel 0411-78185  41lenika@gmail.com

Ersättare: Tanja Nilsson, Ardennergatan 1 A, 271 37  Ystad
mobil 0707-303414  tan.nil@hotmail.com

Ersättare: Jörgen Jarl, Västergatan 18 B, 274 32 Skurup
tel 0411-71516  mobil 0733-628145  jalle59@live.se

Ersättare: Elsebeth Severinsen, Styrbordsgången 1, 271 52 Ystad
tel 0411-14746  mobil 073-0449820  elsebeth.severinsen@comhem.se

Valberedning: Marianne Fransson (sammankallande), Kerstin Johannesson, Ulla Valldèn

Revisorer: Arne Johansson, Leif Nilsson

Revisorssuppleanter: Ann-Margret Nilsson, Christer Gullberg

Anmälningsansvarig: Marianne Fransson

Gästboksansvarig: Lena Göransson

Fondansvariga: Kerstin Olsson, Margareta Bösgård

Informationsansvarig: Kerstin Olsson

ABF Studieorganisatör-cirkelledare ordinarie: Göte Persson, ersättare Lena Göransson

YHR/HSO ordinarie: Göte Persson ersättare Anita Lindholm

Sjöbo Handikappråd ordinarie:  Ulla Valldén, ersättare Kerstin Olsson

Fikaansvarig: Anita Lindholm

Reseansvariga: Göte Persson, Kerstin Olsson

Lotteriansvarig: vakant

Anhöriggruppen: Ulla Valldén, Margareta Brinkhoff 

SMIL-gruppen: Kerstin Olsson, Ingela Nilsson. Margareta Bösgård Nilsson

Bouleansvarig: Lena Göransson, Kaj Svensson

Hjärtstartansvarig: Kerstin Olsson, Margareta Bösgård Nilsson

Strokedagskommittén: Göte Persson, Kerstin Olsson, Anita Lindholm, Margareta Bösgård Nilsson

Trivseldansansvariga: Tanja Nilsson, Kaj Svensson